Geçici İş İlişkisi

Geçici İş İlişkisi Nedir?

Çalışan bir kimsenin, özel istihdam büroları aracılığıyla bir firmada belirli bir dönem görevlendirilmesi geçici iş ilişkisi olarak adlandırılmaktadır.

Geçici iş ilişkisi; Türkiye İş Kurumu tarafından izin verilen özel istihdam büroları aracılığıyla geçici işçi sağlama sözleşmesi yapılarak kurulur. Asıl iş de dahil olmak üzere tüm alanlarda işveren, geçici işçi desteği alabilir.

4875 sayılı İş
Kanunu’nun
7. maddesinde
06.05.2016 tarihinde
yapılan değişiklikle
özel istihdam
bürolarına geçici iş
ilişkisi kurma yetkisi verilmiştir.

Mesleki amaçlı geçici iş ilişkisi şu haller söz konusu olduğunda kurulabilir;

Geçici İş İlişkisinin İşveren Açısından Avantajları Nelerdir?

Geçici iş ilişkisi sayesinde ; dönemlik veya sezonluk olarak ortaya çıkan iş gücü ihtiyacının daha önce hazırlanmış olan yıllık bütçe planınızın dışına çok fazla çıkmadan ve tam zamanlı istihdam sağlamak zorunda kalmadan ekonomik, güvenli ve hızlı bir şekilde planlıyoruz.

İnsan Kaynakları Hizmetleri

Yapay zeka destekli yazılımlarımız ile hızlı işe alım, raporlama, bordrolama ve danışmanlık hizmetleri

İşe Yerleştirme
İşe Yerleştirme

İşe Yerleştirme

Tarım Hizmetleri

Tarım Hizmetleri

Tarım Hizmetleri

Bordrolama Hizmeti

Bordrolama Hizmeti

Bordrolama Hizmeti

Otel ve Turizm

Otel ve Turizm

Hizmetleri

Otel ve Turizm Hizmetleri

Teklif ya da Bilgi Al